آگهی استخدامی مکانیک در خودرو 2016-06-15

استخدام مکانیک در نمایندگی پارس خودرو
  به مکانیک ماهر و نیمه ماهر جهت کار در نمایندگی پارس خودرو واقع در حوالی سه راه طالقانی تهران نیازمندیم. تلفن: ۰۹۱۲۱۹۹۷۷۵۹

استخدام مکانیک در نمایندگی پارس خودرو

  به مکانیک ماهر و نیمه ماهر جهت کار در نمایندگی پارس خودرو واقع در حوالی سه راه طالقانی تهران نیازمندیم. تلفن: ۰۹۱۲۱۹۹۷۷۵۹
استخدام مکانیک در نمایندگی پارس خودرو

استخدام

فارسی سازی پوسته توسط: همیار وردپرس