آگهی استخدامی نان کباب فسا 2016-05-20

استخدام نان داغ کباب داغ در شهرستان فسا
  به یک نفر کمک آشپز و چند نفر کارگر با تجربه جهت کار نان داغ کباب داغ در شهرستان فسا  واقع در شیراز نیازمندیم. شماره تماس: ۰۹۳۸۹۴۵۹۱۶۲

استخدام نان داغ کباب داغ در شهرستان فسا

  به یک نفر کمک آشپز و چند نفر کارگر با تجربه جهت کار نان داغ کباب داغ در شهرستان فسا  واقع در شیراز نیازمندیم. شماره تماس: ۰۹۳۸۹۴۵۹۱۶۲
استخدام نان داغ کباب داغ در شهرستان فسا

استخدام

فارسی سازی پوسته توسط: همیار وردپرس