آگهی استخدامی نظافتچی و البرز 2016-06-09

استخدام نظافتچی و آبدارچی در البرز
  به یک نفر نظافتچی و آبدارچی خانم جهت کار در کارگاه تولیدی حومه مارلیک در البرز نیازمندیم . تلفن تماس : ۶۵۱۹۸۳۸۳ – ۰۲۱

استخدام نظافتچی و آبدارچی در البرز

  به یک نفر نظافتچی و آبدارچی خانم جهت کار در کارگاه تولیدی حومه مارلیک در البرز نیازمندیم . تلفن تماس : ۶۵۱۹۸۳۸۳ – ۰۲۱
استخدام نظافتچی و آبدارچی در البرز

استخدام

فارسی سازی پوسته توسط: همیار وردپرس