آگهی استخدامی نگهبان در خواب 2016-06-01

استخدام نگهبان آقا در پارکینگ با جای خواب
  به تعدادی نگهبان آقا جهت کار در پارکینگ با جای خواب دارای سواد و گواهینامه در تهران نیازمندیم. تلفن تماس : ۰۹۳۰۸۴۰۴۵۷۲

استخدام نگهبان آقا در پارکینگ با جای خواب

  به تعدادی نگهبان آقا جهت کار در پارکینگ با جای خواب دارای سواد و گواهینامه در تهران نیازمندیم. تلفن تماس : ۰۹۳۰۸۴۰۴۵۷۲
استخدام نگهبان آقا در پارکینگ با جای خواب

استخدام جدید

فارسی سازی پوسته توسط: همیار وردپرس