آگهی استخدامی نگهبان کارخانه تهران 2016-06-19

استخدام نگهبان کارخانه در تهران
  به نگهبان آقا جهت نگهبانی کارخانه متاهل با حداکثر ۴۰ سال و با تحصیلات حدود دیپلم جهت کار در تهران با سابقه کار مفید و ضامن معتبر نیازمندیم تماس : ۷۷۶۰۳۰۱۵

استخدام نگهبان کارخانه در تهران

  به نگهبان آقا جهت نگهبانی کارخانه متاهل با حداکثر ۴۰ سال و با تحصیلات حدود دیپلم جهت کار در تهران با سابقه کار مفید و ضامن معتبر نیازمندیم تماس : ۷۷۶۰۳۰۱۵
استخدام نگهبان کارخانه در تهران

فارسی سازی پوسته توسط: همیار وردپرس