آگهی استخدامی نیروی شرکت آبی 2016-07-20

استخدام نیروی فنی در شرکت سرزمین موج های آبی
  شرکت سرزمین موجهای آبی در مشهد جهت تکمیل کادر فنی خود به تعدادی فوق دیپلم فنی با ۳ سال سابقه کار در زمینه تعمیرات و نگهداری تاسیسات نیازمند است. تلفن: ۳۶۲۳۲۴۴۰

استخدام نیروی فنی در شرکت سرزمین موج های آبی

  شرکت سرزمین موجهای آبی در مشهد جهت تکمیل کادر فنی خود به تعدادی فوق دیپلم فنی با ۳ سال سابقه کار در زمینه تعمیرات و نگهداری تاسیسات نیازمند است. تلفن: ۳۶۲۳۲۴۴۰
استخدام نیروی فنی در شرکت سرزمین موج های آبی

استخدامی

فارسی سازی پوسته توسط: همیار وردپرس