آگهی استخدامی نیروی عمومی بیرجند 2016-07-20

استخدام نیروی روابط عمومی و فروش در بیرجند
  به تعدادیی نیرو با روابط عمومی بالا برای کار در یک شرکت تبلیغاتی واقع در بیرجند نیازمندیم: بازاریاب حضوری: دو نفر خانم و آقا روابط عمومی و فروش: یک نفر خانم حقوق ثابت و پورسانت تلفن: ۰۹۱۵۵۶۲۸۹۰۲ – ۳۲۲۳۹۳۱۱ تاریخ درج اگهی: ۹۵/۴/۲۹

استخدام نیروی روابط عمومی و فروش در بیرجند

  به تعدادیی نیرو با روابط عمومی بالا برای کار در یک شرکت تبلیغاتی واقع در بیرجند نیازمندیم: بازاریاب حضوری: دو نفر خانم و آقا روابط عمومی و فروش: یک نفر خانم حقوق ثابت و پورسانت تلفن: ۰۹۱۵۵۶۲۸۹۰۲ – ۳۲۲۳۹۳۱۱ تاریخ درج اگهی: ۹۵/۴/۲۹
استخدام نیروی روابط عمومی و فروش در بیرجند

استخدام جدید

فارسی سازی پوسته توسط: همیار وردپرس