آگهی استخدامی نیروی فروش مشهد 2016-07-09

استخدام نیروی انبار، فروش و موزع در مشهد
  یک شرکت پخش در مشهد جهت تکمیل کادر خود از افراد واجد شرایط زیر دعوت به همکاری می نماید: نیروی موزع: یک نفر نیروی انبار: یک نفر نیروی فروش: ۵ نفر نیروی بومی شهرستان : سه نفر با شرایط حداقل سن ۲۵ سال- مدرک تحصیلی دیپلم به بالا- دارای ضامن معتبر تلفن: ۳۸۷۶۷۸۹۱- ۳۸۷۸۷۰۷۶

استخدام نیروی انبار، فروش و موزع در مشهد

  یک شرکت پخش در مشهد جهت تکمیل کادر خود از افراد واجد شرایط زیر دعوت به همکاری می نماید: نیروی موزع: یک نفر نیروی انبار: یک نفر نیروی فروش: ۵ نفر نیروی بومی شهرستان : سه نفر با شرایط حداقل سن ۲۵ سال- مدرک تحصیلی دیپلم به بالا- دارای ضامن معتبر تلفن: ۳۸۷۶۷۸۹۱- ۳۸۷۸۷۰۷۶
استخدام نیروی انبار، فروش و موزع در مشهد

استخدام

فارسی سازی پوسته توسط: همیار وردپرس