آگهی استخدامی نیروی ماهر قم 2016-06-22

استخدام نیروی ماهر ساندویچی در قم
  به دو نفر نیروی ماهر ساندویچی ( فلافلی و ساندویچی ) بصورت تمام وقت و دائمی با حقوق مناسب در قم نیازمنندیم. تلفن: ۰۹۳۵۴۵۳۳۴۰۸ساعت تمس ۱۱ تا ۷ عصر

استخدام نیروی ماهر ساندویچی در قم

  به دو نفر نیروی ماهر ساندویچی ( فلافلی و ساندویچی ) بصورت تمام وقت و دائمی با حقوق مناسب در قم نیازمنندیم. تلفن: ۰۹۳۵۴۵۳۳۴۰۸ساعت تمس ۱۱ تا ۷ عصر
استخدام نیروی ماهر ساندویچی در قم

فارسی سازی پوسته توسط: همیار وردپرس