آگهی استخدامی نیروی و مشهد 2016-05-05

استخدام نیروی اداری و بازرگانی در مشهد
  نیروی اداری و بازرگانی خانم با حقوق توافقی و بیمه جهت همکاری در مشهد استخدام می نماییم. آدرس: بین معلم ۴۰ و ۴۲- پ ۱۰۵۰- طبقه دوم تلفن: ۳۸۶۷۸۶۱۳

استخدام نیروی اداری و بازرگانی در مشهد

  نیروی اداری و بازرگانی خانم با حقوق توافقی و بیمه جهت همکاری در مشهد استخدام می نماییم. آدرس: بین معلم ۴۰ و ۴۲- پ ۱۰۵۰- طبقه دوم تلفن: ۳۸۶۷۸۶۱۳
استخدام نیروی اداری و بازرگانی در مشهد

فارسی سازی پوسته توسط: همیار وردپرس