آگهی استخدامی نیرو در ) 2016-05-01

استخدام نیرو جهت کار در دکوراسیون داخلی ( کناف )
  به یک جوان جهت کار در دکوراسیون داخلی ( کناف ) واقع در زنجان نیازمندیم. تلفن : ۱۹۰۱ ۴۵۲ ۰۹۲۱ (این آگهی فقط تا تاریخ ۱۳/۲/۹۵ معتبر است)

استخدام نیرو جهت کار در دکوراسیون داخلی ( کناف )

  به یک جوان جهت کار در دکوراسیون داخلی ( کناف ) واقع در زنجان نیازمندیم. تلفن : ۱۹۰۱ ۴۵۲ ۰۹۲۱ (این آگهی فقط تا تاریخ ۱۳/۲/۹۵ معتبر است)
استخدام نیرو جهت کار در دکوراسیون داخلی ( کناف )

فارسی سازی پوسته توسط: همیار وردپرس