آگهی استخدامی هشت شغلی معتبر 2016-06-14

استخدام هشت ردیف شغلی در یک مجموعه معتبر
  یک مجموعه معتبر در تهران استخدام میکند : ۱- حسابدار حرفه ای ۲- انباردار ۳- صندوقدار خانم ۳- آشپز فرنگی جهت کار  در رستوران بین المللی ۵– شیرینی پز (تر  و خشک) ۶- پیتزا زن ۷- سوخاری زن ۸- کانتر کار تماس تا ۱۰ روز تماس : ۰۹۱۲۴۲۴۳۹۲۲

استخدام هشت ردیف شغلی در یک مجموعه معتبر

  یک مجموعه معتبر در تهران استخدام میکند : ۱- حسابدار حرفه ای ۲- انباردار ۳- صندوقدار خانم ۳- آشپز فرنگی جهت کار  در رستوران بین المللی ۵– شیرینی پز (تر  و خشک) ۶- پیتزا زن ۷- سوخاری زن ۸- کانتر کار تماس تا ۱۰ روز تماس : ۰۹۱۲۴۲۴۳۹۲۲
استخدام هشت ردیف شغلی در یک مجموعه معتبر

استخدام

فارسی سازی پوسته توسط: همیار وردپرس