آگهی استخدامی هلدینگ معتبر تهران 2016-04-02

استخدام هلدینگ معتبر در تهران
  هلدینگ معتبر  در تهران به افراد زیر نیازمند است: ۱-رییس حسابداری  حداقل ۵ سال سابقه کار ۲-حسابدار حداقل ۵ سال سابقه ۳- خزانه دار حداقل ۵ سال سابقه ارسال رزومه:۶۶۹۲۷۳۰۹  

استخدام هلدینگ معتبر در تهران

  هلدینگ معتبر  در تهران به افراد زیر نیازمند است: ۱-رییس حسابداری  حداقل ۵ سال سابقه کار ۲-حسابدار حداقل ۵ سال سابقه ۳- خزانه دار حداقل ۵ سال سابقه ارسال رزومه:۶۶۹۲۷۳۰۹  
استخدام هلدینگ معتبر در تهران

استخدام

فارسی سازی پوسته توسط: همیار وردپرس