آگهی استخدامی همکار آقا بری 2016-07-09

استخدام همکار خانم و آقا در کارگاه چوب بری
  کارگاه چوب بری  در زنجان به چند نفر آقا با حقوق ماهیانه ۷۰۰ هزارتومان + بیمه و چند نفر خانم  با حقوق ماهیانه ۵۰۰ هزارتومان نیازمند است. تلفن :  ۶۷۴۴ ۴۶۳ ۰۹۳۵ (ساعت تماس ۸ الی ۱۳) واقع در شهرک صنعتی شماره یک ساعت ۸  الی ۱۷ (این آگهی فقط تا تاریخ ۱۹/۴/۹۵ معتبر […]

استخدام همکار خانم و آقا در کارگاه چوب بری

  کارگاه چوب بری  در زنجان به چند نفر آقا با حقوق ماهیانه ۷۰۰ هزارتومان + بیمه و چند نفر خانم  با حقوق ماهیانه ۵۰۰ هزارتومان نیازمند است. تلفن :  ۶۷۴۴ ۴۶۳ ۰۹۳۵ (ساعت تماس ۸ الی ۱۳) واقع در شهرک صنعتی شماره یک ساعت ۸  الی ۱۷ (این آگهی فقط تا تاریخ ۱۹/۴/۹۵ معتبر […]
استخدام همکار خانم و آقا در کارگاه چوب بری

فارسی سازی پوسته توسط: همیار وردپرس