آگهی استخدامی وضعیت حق ای 2016-06-29

تبدیل وضعیت استخدامی ۴هزار مربی حق التدریس فنی و حرفه ای
  قائم مقام رئیس سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور گفت: با پیگیری های انجام شده با سازمان مدیریت و برنامه ریزی، زمینه تبدیل وضعیت استخدامی چهار هزار مربی حق التدریس سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور فراهم شده است. جهت ورود به صفحه اصلی اخبار استخدام مربیان حق التدریس اینجا کلیک کنید […]

تبدیل وضعیت استخدامی ۴هزار مربی حق التدریس فنی و حرفه ای

  قائم مقام رئیس سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور گفت: با پیگیری های انجام شده با سازمان مدیریت و برنامه ریزی، زمینه تبدیل وضعیت استخدامی چهار هزار مربی حق التدریس سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور فراهم شده است. جهت ورود به صفحه اصلی اخبار استخدام مربیان حق التدریس اینجا کلیک کنید […]
تبدیل وضعیت استخدامی ۴هزار مربی حق التدریس فنی و حرفه ای

استخدامی

فارسی سازی پوسته توسط: همیار وردپرس