آگهی استخدامی و درخصوص گمرکی 2016-06-04

پیشنهادات و اعتراضات احتمالی درخصوص آزمون استخدامی کارگزاران گمرکی
 رسیدگی به انتقادات، پیشنهادات و اعتراضات احتمالی  آزمون کارگزاران گمرکی جهت مشاهده جزئیات آزمون کارگزاران گمرکی اینجا کلیک نمایید مدیر کل دفتر دفتر مطالعات، تحقیقات و ظرفیت سازی گمرک ایران از آمادگی این دفتر برای رسیدگی به انتقادات، پیشنهادات و اعتراضات احتمالی درخصوص آزمون کارگزاران گمرکی خبر داد. به گزارش روابط عمومی گمرک ایران ، […]

پیشنهادات و اعتراضات احتمالی درخصوص آزمون استخدامی کارگزاران گمرکی

 رسیدگی به انتقادات، پیشنهادات و اعتراضات احتمالی  آزمون کارگزاران گمرکی جهت مشاهده جزئیات آزمون کارگزاران گمرکی اینجا کلیک نمایید مدیر کل دفتر دفتر مطالعات، تحقیقات و ظرفیت سازی گمرک ایران از آمادگی این دفتر برای رسیدگی به انتقادات، پیشنهادات و اعتراضات احتمالی درخصوص آزمون کارگزاران گمرکی خبر داد. به گزارش روابط عمومی گمرک ایران ، […]
پیشنهادات و اعتراضات احتمالی درخصوص آزمون استخدامی کارگزاران گمرکی

استخدام جدید

فارسی سازی پوسته توسط: همیار وردپرس