آگهی استخدامی پرستار یکشنبه ۹۵ 2016-05-28

استخدام پرستار | یکشنبه ۹ خرداد ۹۵
آگهی استخدام پرستار در تهران درمانگاهی واقع در غرب‎تهران , نیاز به همکاری پرستارخانم ۸ – ۴۴۲۰۴۵۴۷ _______________Www.IranEstekhdam.Ir_______________ پرستار خانم , پاره وقت یا نیمه وقت , جهت درمانگاه (حوالی ونک) ۸۸۱۹۳۱۴۶ _______________Www.IranEstekhdam.Ir_______________ پرستار خانم , جهت درمانگاه شبانه روزی فعال , واقع درقرچک ورامین نیازمندیم ۰۹۱۲۵۸۳۷۳۶۵ _______________Www.IranEstekhdam.Ir_______________ نرس , با تجربه کار مفید نیازمندیم […]

استخدام پرستار | یکشنبه ۹ خرداد ۹۵

آگهی استخدام پرستار در تهران درمانگاهی واقع در غرب‎تهران , نیاز به همکاری پرستارخانم ۸ – ۴۴۲۰۴۵۴۷ _______________Www.IranEstekhdam.Ir_______________ پرستار خانم , پاره وقت یا نیمه وقت , جهت درمانگاه (حوالی ونک) ۸۸۱۹۳۱۴۶ _______________Www.IranEstekhdam.Ir_______________ پرستار خانم , جهت درمانگاه شبانه روزی فعال , واقع درقرچک ورامین نیازمندیم ۰۹۱۲۵۸۳۷۳۶۵ _______________Www.IranEstekhdam.Ir_______________ نرس , با تجربه کار مفید نیازمندیم […]
استخدام پرستار | یکشنبه ۹ خرداد ۹۵

فارسی سازی پوسته توسط: همیار وردپرس