آگهی استخدامی پیتزا زن تهران 2016-05-31

استخدام پیتزا زن وساندویچ زن در شهر ری تهران
  به پیتزا زن وساندویچ زن جهت فست فود در شهر ری تهران نیازمندیم. تلفن تماس: ۵۵۹۱۸۶۸۶ تماس ۱۲ به بعد

استخدام پیتزا زن وساندویچ زن در شهر ری تهران

  به پیتزا زن وساندویچ زن جهت فست فود در شهر ری تهران نیازمندیم. تلفن تماس: ۵۵۹۱۸۶۸۶ تماس ۱۲ به بعد
استخدام پیتزا زن وساندویچ زن در شهر ری تهران

فارسی سازی پوسته توسط: همیار وردپرس