آگهی استخدامی پیمانکار در صنعتی 2016-05-11

استخدام پیمانکار عمومی در حوزه نیروگاهی و صنعتی
دعوت به همکاری یک پیمانکار عمومی و معتبر یک پیمانکار عمومی و معتبر و با تجربه در حوزه نیروگاهی و صنعتی به یک نفر سرپرست ایمنی و بهداشت با حداقل ۵ سال سابقه کار و حداقل لیسانس در یکی از رشته های مرتبط ، مسلط به ایمنی جرثقیل ، باربرداری و کار در ارتفاع مسلط […]

استخدام پیمانکار عمومی در حوزه نیروگاهی و صنعتی

دعوت به همکاری یک پیمانکار عمومی و معتبر یک پیمانکار عمومی و معتبر و با تجربه در حوزه نیروگاهی و صنعتی به یک نفر سرپرست ایمنی و بهداشت با حداقل ۵ سال سابقه کار و حداقل لیسانس در یکی از رشته های مرتبط ، مسلط به ایمنی جرثقیل ، باربرداری و کار در ارتفاع مسلط […]
استخدام پیمانکار عمومی در حوزه نیروگاهی و صنعتی

استخدام

فارسی سازی پوسته توسط: همیار وردپرس