آگهی استخدامی پیک بالا تهران 2016-06-14

استخدام پیک با حقوق بالا و بیمه در تهران
  به پیک جهت فست فود بصورت کار دو شیفت جهت همکاری در منطقه میرداماد تهران نیازمندیم. دارای موتور، سالم، ظاهر آراسته و مدارک کامل،غیر سیگاری شرایط: حقوق ثابت۸۰۰ / ۱میلیون +یک وعده غذا + بیمه تلفن: ۸۸۷۹۰۰۱۷

استخدام پیک با حقوق بالا و بیمه در تهران

  به پیک جهت فست فود بصورت کار دو شیفت جهت همکاری در منطقه میرداماد تهران نیازمندیم. دارای موتور، سالم، ظاهر آراسته و مدارک کامل،غیر سیگاری شرایط: حقوق ثابت۸۰۰ / ۱میلیون +یک وعده غذا + بیمه تلفن: ۸۸۷۹۰۰۱۷
استخدام پیک با حقوق بالا و بیمه در تهران

استخدام

فارسی سازی پوسته توسط: همیار وردپرس