آگهی استخدامی چاپ چاپ ایرانیان 2016-06-23

استخدام چاپ ایرانیان
  به یک نفر حسابدار خانم با مدرک لیسانس و با تجربه کافی در امور دفتری شرکت ساختمانی  واقع در شیراز نیازمندیم. آدرس: خیابان لطفعلی خان زند روبروی سینما شیراز شماره تماس: ۳۲۳۰۸۱۸۵ – ۰۹۱۷۵۵۵۴۴۵۸

استخدام چاپ ایرانیان

  به یک نفر حسابدار خانم با مدرک لیسانس و با تجربه کافی در امور دفتری شرکت ساختمانی  واقع در شیراز نیازمندیم. آدرس: خیابان لطفعلی خان زند روبروی سینما شیراز شماره تماس: ۳۲۳۰۸۱۸۵ – ۰۹۱۷۵۵۵۴۴۵۸
استخدام چاپ ایرانیان

استخدام جدید

فارسی سازی پوسته توسط: همیار وردپرس