آگهی استخدامی چرخکار دوخت اصفهان 2016-05-28

استخدام چرخکار جهت دوخت مانتو در اصفهان
  به تعدادی چرخکار ماهر جهت دوخت مانتو در اصفهان نیازمندیم . شماره تماس :۰۹۱۳۲۰۴۰۵۲۶

استخدام چرخکار جهت دوخت مانتو در اصفهان

  به تعدادی چرخکار ماهر جهت دوخت مانتو در اصفهان نیازمندیم . شماره تماس :۰۹۱۳۲۰۴۰۵۲۶
استخدام چرخکار جهت دوخت مانتو در اصفهان

استخدام

فارسی سازی پوسته توسط: همیار وردپرس