آگهی استخدامی چرخکار کار صنعتی 2016-07-10

استخدام چرخکار جهت کار با چرخ صنعتی
  به چند نفر چرخکار ماهر و نیمه ماهر جهت کار با چرخ صنعتی در گیلان نیازمندیم. آدرس: شهرک صنعتی فومن تلفن تماس: ۰۹۳۶۶۹۲۹۰۲۸

استخدام چرخکار جهت کار با چرخ صنعتی

  به چند نفر چرخکار ماهر و نیمه ماهر جهت کار با چرخ صنعتی در گیلان نیازمندیم. آدرس: شهرک صنعتی فومن تلفن تماس: ۰۹۳۶۶۹۲۹۰۲۸
استخدام چرخکار جهت کار با چرخ صنعتی

استخدام جدید

فارسی سازی پوسته توسط: همیار وردپرس