آگهی استخدامی چند ردیف گیلان 2016-06-27

استخدام چند ردیف شغلی در گیلان
  به نیروهای ذیل جهت همکاری در گیلان نیازمندیم : ۱- بازاریاب حضوری کد ۲۰۱ ۲- مدیر فروش با سابقه کد ۲۰۲ ۳- مامور پخش کد ۲۰۳ ۴- فروشنده کد ۲۰۴ ۵- انباردار با سابقه کد ۲۰۷ ۶- پیک موتوری کد ۲۰۸ ۷- راننده دارای وانت یا ایسوزو کد ۲۰۹ ۸- آشپز کد ۲۱۰ ۹- […]

استخدام چند ردیف شغلی در گیلان

  به نیروهای ذیل جهت همکاری در گیلان نیازمندیم : ۱- بازاریاب حضوری کد ۲۰۱ ۲- مدیر فروش با سابقه کد ۲۰۲ ۳- مامور پخش کد ۲۰۳ ۴- فروشنده کد ۲۰۴ ۵- انباردار با سابقه کد ۲۰۷ ۶- پیک موتوری کد ۲۰۸ ۷- راننده دارای وانت یا ایسوزو کد ۲۰۹ ۸- آشپز کد ۲۱۰ ۹- […]
استخدام چند ردیف شغلی در گیلان

استخدامی

فارسی سازی پوسته توسط: همیار وردپرس