آگهی استخدامی کادر دفتری ارومیه 2016-05-24

استخدام کادر دفتری در ارومیه
استخدام موسسه حقوقی مطالعاتی نوین رویه حکیم صدرا  موسسه حقوقی مطالعاتی نوین رویه حکیم صدرا در ارومیه در نظر دارد جهت تکمیل کادر دفتری خود ۲ نفر منشی ساده و ۳ نفر جهت امورات دفتری جذب و بکارگیری نماید لذا از علاقمندان دعوت میشود جهت ثبت نام به وبسایت موسسه www.hakimsadra.com مراجعه و فرم دعوت […]

استخدام کادر دفتری در ارومیه

استخدام موسسه حقوقی مطالعاتی نوین رویه حکیم صدرا  موسسه حقوقی مطالعاتی نوین رویه حکیم صدرا در ارومیه در نظر دارد جهت تکمیل کادر دفتری خود ۲ نفر منشی ساده و ۳ نفر جهت امورات دفتری جذب و بکارگیری نماید لذا از علاقمندان دعوت میشود جهت ثبت نام به وبسایت موسسه www.hakimsadra.com مراجعه و فرم دعوت […]
استخدام کادر دفتری در ارومیه

استخدامی

فارسی سازی پوسته توسط: همیار وردپرس