آگهی استخدامی کارخانه پارس فارس 2016-07-24

استخدام کارخانه پارس پینووا در فارس
  کارخانه پارس پینووا استخدام  می نماید: عنوان شغلی تعداد مدرک تحصیلی سابقه کار شرایط استان مدیر تولید / کارشناس تولید ۲ نفر لیسانس صنایع / لیسانس پلیمر ۲ سال آشنایی با کامپیوتر ، زبان انگلیسی (افراد دارای مدرک مدیریتی در اولویت هستند) فارس لطفا مدارک تحصیلی به همراه  سوابق کاری به پست الکترونیک: parspinova@gmail.com […]

استخدام کارخانه پارس پینووا در فارس

  کارخانه پارس پینووا استخدام  می نماید: عنوان شغلی تعداد مدرک تحصیلی سابقه کار شرایط استان مدیر تولید / کارشناس تولید ۲ نفر لیسانس صنایع / لیسانس پلیمر ۲ سال آشنایی با کامپیوتر ، زبان انگلیسی (افراد دارای مدرک مدیریتی در اولویت هستند) فارس لطفا مدارک تحصیلی به همراه  سوابق کاری به پست الکترونیک: parspinova@gmail.com […]
استخدام کارخانه پارس پینووا در فارس

استخدام

فارسی سازی پوسته توسط: همیار وردپرس