آگهی استخدامی کاردان منطقه اصفهان 2016-07-26

استخدام کاردان مکانیک در منطقه صنعتی دولت آباد اصفهان
  کاردان مکانیک جهت همکاری در کارگاه ساخت و تراشکاری واقع در محدوده منطقه صنعتی دولت آباد اصفهان استخدام می نماییم. تلفن: ۰۹۳۳۷۰۵۶۰۱۷

استخدام کاردان مکانیک در منطقه صنعتی دولت آباد اصفهان

  کاردان مکانیک جهت همکاری در کارگاه ساخت و تراشکاری واقع در محدوده منطقه صنعتی دولت آباد اصفهان استخدام می نماییم. تلفن: ۰۹۳۳۷۰۵۶۰۱۷
استخدام کاردان مکانیک در منطقه صنعتی دولت آباد اصفهان

استخدام جدید

فارسی سازی پوسته توسط: همیار وردپرس