آگهی استخدامی کاردان کارشناس البرز 2016-05-21

استخدام کاردان یا کارشناس آزمایشگاه در البرز
  به کاردان یا کارشناس علوم آزمایشگاهی (ملارد صفادشت) در البرز نیازمندیم. تلفن: ۶۵۴۳۰۰۴۶ – ۰۲۱  –  ۰۹۱۲۳۶۸۶۶۲۵

استخدام کاردان یا کارشناس آزمایشگاه در البرز

  به کاردان یا کارشناس علوم آزمایشگاهی (ملارد صفادشت) در البرز نیازمندیم. تلفن: ۶۵۴۳۰۰۴۶ – ۰۲۱  –  ۰۹۱۲۳۶۸۶۶۲۵
استخدام کاردان یا کارشناس آزمایشگاه در البرز

استخدام

فارسی سازی پوسته توسط: همیار وردپرس