آگهی استخدامی کارشناس اتاق تهران 2016-05-03

استخدام کارشناس اتاق عمل در تهران
  به یک کارشناس اتاق عمل جهت همکاری در مرکز جراحی در محدوده میدان پاستور تهران نیازمندیم. تماس:۶۶۹۵۶۷۶۷ داخلی ۳۴۰

استخدام کارشناس اتاق عمل در تهران

  به یک کارشناس اتاق عمل جهت همکاری در مرکز جراحی در محدوده میدان پاستور تهران نیازمندیم. تماس:۶۶۹۵۶۷۶۷ داخلی ۳۴۰
استخدام کارشناس اتاق عمل در تهران

استخدام

فارسی سازی پوسته توسط: همیار وردپرس