آگهی استخدامی کارشناس افزار معتبر 2016-05-31

استخدام کارشناس نرم افزار در شرکت خودرویی معتبر
شرکت خودرویی معتبر جهت تکمیل کادر خود به یک نفر پشتیبان نرم افزار با مشخصات زیر در تهران نیاز دارد . کارشناس نرم افزار حداقل مدرک تحصیلی کارشناسی داشتن سابقه کاری مرتبط حداقل ۱ سال آشنایی با زبان برنامه نویسی ترجیحا تحت وب واجدین شرایط رزومه خود را به آدرس ایمیل : estkhdam.p94@gmail.com ارسال نمایید.

استخدام کارشناس نرم افزار در شرکت خودرویی معتبر

شرکت خودرویی معتبر جهت تکمیل کادر خود به یک نفر پشتیبان نرم افزار با مشخصات زیر در تهران نیاز دارد . کارشناس نرم افزار حداقل مدرک تحصیلی کارشناسی داشتن سابقه کاری مرتبط حداقل ۱ سال آشنایی با زبان برنامه نویسی ترجیحا تحت وب واجدین شرایط رزومه خود را به آدرس ایمیل : estkhdam.p94@gmail.com ارسال نمایید.
استخدام کارشناس نرم افزار در شرکت خودرویی معتبر

فارسی سازی پوسته توسط: همیار وردپرس