آگهی استخدامی کارشناس جهت تهران 2016-05-08

استخدام کارشناس شبکه جهت شرکت کامپیوتری در تهران
  شرکت کامپیوتری با ۳۰ سال سابقه در it و ارتباطات به کارشناس شبکه با شرایط زیر در تهران نیازمند است: حداقل مدرک کارشناسی کامپیوتر حداقل ۳ سال سابقه کار تسلط به مفاهیم و اصول شبکه های کامپیوتری ارسال رزومه به :hiring1395@gmail.com

استخدام کارشناس شبکه جهت شرکت کامپیوتری در تهران

  شرکت کامپیوتری با ۳۰ سال سابقه در it و ارتباطات به کارشناس شبکه با شرایط زیر در تهران نیازمند است: حداقل مدرک کارشناسی کامپیوتر حداقل ۳ سال سابقه کار تسلط به مفاهیم و اصول شبکه های کامپیوتری ارسال رزومه به :hiring1395@gmail.com
استخدام کارشناس شبکه جهت شرکت کامپیوتری در تهران

استخدام

فارسی سازی پوسته توسط: همیار وردپرس