آگهی استخدامی کارشناس حسابداری تهران 2016-05-28

استخدام کارشناس حسابداری در تهران
  کارشناس حسابداری مسلط به تحریر دفاتر قانونی ، قوانین مالیاتی و نرم افزار های مالی و OFFICE با حداقل ۵ سال سلیقه کار در تهران ، منطقه خیابان سعدی جنوبی شماره تماس : ۳۳۹۰۵۶۶۴ و ۳۳۹۵۲۹۹۹

استخدام کارشناس حسابداری در تهران

  کارشناس حسابداری مسلط به تحریر دفاتر قانونی ، قوانین مالیاتی و نرم افزار های مالی و OFFICE با حداقل ۵ سال سلیقه کار در تهران ، منطقه خیابان سعدی جنوبی شماره تماس : ۳۳۹۰۵۶۶۴ و ۳۳۹۵۲۹۹۹
استخدام کارشناس حسابداری در تهران

فارسی سازی پوسته توسط: همیار وردپرس