آگهی استخدامی کارشناس در پارس 2016-07-17

استخدام کارشناس شیمی در شرکت نیتل پارس
  شرکت نیتل پارس، فعال در زمینه تولید انواع مولکولارسیو جهت تکمیل کادر آزمایشگاه کنترل کیفیت نیازمند نیروی زیر می باشد. عنوان شغلی شرایط شهر کارشناس شیمی یا مهندسی شیمی فارغ التحصیل از دانشگاههای معتبر شیراز متقاضیان می توانند رزومه خود را به آدرس ایمیل: Lab@Nitelpars.com ارسال نمایند

استخدام کارشناس شیمی در شرکت نیتل پارس

  شرکت نیتل پارس، فعال در زمینه تولید انواع مولکولارسیو جهت تکمیل کادر آزمایشگاه کنترل کیفیت نیازمند نیروی زیر می باشد. عنوان شغلی شرایط شهر کارشناس شیمی یا مهندسی شیمی فارغ التحصیل از دانشگاههای معتبر شیراز متقاضیان می توانند رزومه خود را به آدرس ایمیل: Lab@Nitelpars.com ارسال نمایند
استخدام کارشناس شیمی در شرکت نیتل پارس

استخدامی

فارسی سازی پوسته توسط: همیار وردپرس