آگهی استخدامی کارشناس شرکت صنعت 2016-05-14

استخدام کارشناس در شرکت علم و صنعت
  شرکت کامپیوتری علم و صنعت تولید کننده دستگاه های حضور و غیاب در تهران جهت تکمیل کادر خود کارشناس باسابقه فروش و بازاریابی استخدام می نماید. ارسال رزومه به آدرس: sales@elmosanat.com تلفن: ۸۴۳۳۶

استخدام کارشناس در شرکت علم و صنعت

  شرکت کامپیوتری علم و صنعت تولید کننده دستگاه های حضور و غیاب در تهران جهت تکمیل کادر خود کارشناس باسابقه فروش و بازاریابی استخدام می نماید. ارسال رزومه به آدرس: sales@elmosanat.com تلفن: ۸۴۳۳۶
استخدام کارشناس در شرکت علم و صنعت

استخدام جدید

فارسی سازی پوسته توسط: همیار وردپرس