آگهی استخدامی کارمند جهت تهران 2016-05-08

استخدام کارمند فروش خانم جهت شرکت بازرگانی در تهران
  به ۱۰ نفر کارمند فروش خانم جهت شرکت بازرگانی با روابط عمومی بالا در محدوده جردن تهران نیازمندیم. درج عنوان شغلی در SUBHECT ایمیل الزامی است . تماس:۲۲۰۱۱۱۶۹ ایمیل:hrbg2016@gmail.com

استخدام کارمند فروش خانم جهت شرکت بازرگانی در تهران

  به ۱۰ نفر کارمند فروش خانم جهت شرکت بازرگانی با روابط عمومی بالا در محدوده جردن تهران نیازمندیم. درج عنوان شغلی در SUBHECT ایمیل الزامی است . تماس:۲۲۰۱۱۱۶۹ ایمیل:hrbg2016@gmail.com
استخدام کارمند فروش خانم جهت شرکت بازرگانی در تهران

فارسی سازی پوسته توسط: همیار وردپرس