آگهی استخدامی کارمند در معتبر 2016-07-25

استخدام کارمند فروش در یک شرکت معتبر
  یک شرکت معتبر تجهیزات دندانپزشکی در تهران به کارمند فروش (۵ نفر) نیازمندیم. (حقوق+بیمه+پورسانت) شماره تماس: ۲۲۳۹۷۷۳۸

استخدام کارمند فروش در یک شرکت معتبر

  یک شرکت معتبر تجهیزات دندانپزشکی در تهران به کارمند فروش (۵ نفر) نیازمندیم. (حقوق+بیمه+پورسانت) شماره تماس: ۲۲۳۹۷۷۳۸
استخدام کارمند فروش در یک شرکت معتبر

فارسی سازی پوسته توسط: همیار وردپرس