آگهی استخدامی کارمند کارمند درمانگاه 2016-05-30

استخدام کارمند در درمانگاه
  به چند نفر کارمند  آقا یا خانم مسلط به کامپیوتر  جهت کارهای اداری درمانگاه در البرز نیازمندیم. شماره تماس: ۳۴۵۶۶۹۰ – ۰۹۱۰۱۶۹۹۹۳۵

استخدام کارمند در درمانگاه

  به چند نفر کارمند  آقا یا خانم مسلط به کامپیوتر  جهت کارهای اداری درمانگاه در البرز نیازمندیم. شماره تماس: ۳۴۵۶۶۹۰ – ۰۹۱۰۱۶۹۹۹۳۵
استخدام کارمند در درمانگاه

فارسی سازی پوسته توسط: همیار وردپرس