آگهی استخدامی کارمند یک تهران 2016-07-13

استخدام کارمند جهت یک شرکت معتبر در تهران
  یک شرکت معتبر در تهران جهت تکمیل کادر اداری خود به تعدادی کارمند خانم با شرایط ویژه نیازمند است. (مناطق شمال تهران و اسلامشهر) شماره تماس: ۷۷۵۸۱۹۲۷-۷۷۵۸۱۹۲۹

استخدام کارمند جهت یک شرکت معتبر در تهران

  یک شرکت معتبر در تهران جهت تکمیل کادر اداری خود به تعدادی کارمند خانم با شرایط ویژه نیازمند است. (مناطق شمال تهران و اسلامشهر) شماره تماس: ۷۷۵۸۱۹۲۷-۷۷۵۸۱۹۲۹
استخدام کارمند جهت یک شرکت معتبر در تهران

استخدام جدید

فارسی سازی پوسته توسط: همیار وردپرس