آگهی استخدامی کارمند | ۹۵ 2016-07-01

استخدام کارمند آژانس مسافرتی | شنبه ۱۲ تیر ۹۵
آگهی استخدام کارمند آژانس مسافرتی در تهران کارآموز رایگان , ترجیحاً مسلط به زبان انگلیسی , یاآلمانی فقط محدوده منطقه یک ۲۲۴۷۵۶۴۲ _______________Www.IranEstekhdam.Ir_______________ کارمند فروش بلیط , داخلی و خارجی،با سابقه کار , پایه حقوق ۵۰۰ / ۱ م ۸۸۵۳۷۲۵۰ _______________Www.IranEstekhdam.Ir_______________ سام سیر , (یکی از ده آژانس برترایران) , کارمند خانم فروش , بلیط […]

استخدام کارمند آژانس مسافرتی | شنبه ۱۲ تیر ۹۵

آگهی استخدام کارمند آژانس مسافرتی در تهران کارآموز رایگان , ترجیحاً مسلط به زبان انگلیسی , یاآلمانی فقط محدوده منطقه یک ۲۲۴۷۵۶۴۲ _______________Www.IranEstekhdam.Ir_______________ کارمند فروش بلیط , داخلی و خارجی،با سابقه کار , پایه حقوق ۵۰۰ / ۱ م ۸۸۵۳۷۲۵۰ _______________Www.IranEstekhdam.Ir_______________ سام سیر , (یکی از ده آژانس برترایران) , کارمند خانم فروش , بلیط […]
استخدام کارمند آژانس مسافرتی | شنبه ۱۲ تیر ۹۵

استخدامی

فارسی سازی پوسته توسط: همیار وردپرس