آگهی استخدامی کارگر تهیه حمزه 2016-07-09

استخدام کارگر در تهیه غذای شاه حمزه
  تهیه غذای شاه حمزه به یک کارگر ساده بصورت پاره وقت در قم نیازمند است. مراجعه حضوری به آدرس: آذر، ابتدای کوچه ۱۰۲

استخدام کارگر در تهیه غذای شاه حمزه

  تهیه غذای شاه حمزه به یک کارگر ساده بصورت پاره وقت در قم نیازمند است. مراجعه حضوری به آدرس: آذر، ابتدای کوچه ۱۰۲
استخدام کارگر در تهیه غذای شاه حمزه

استخدام

فارسی سازی پوسته توسط: همیار وردپرس