آگهی استخدامی کارگر جهت ساختمان 2016-07-15

استخدام کارگر جهت رابیتس بندی ساختمان
  به یک نفر کارگر ساده یا نیمه ماهر جهت رابیتس بندی ساختمان در مشهد نیازمندیم. شماره تماس: ۰۹۱۵۹۱۴۸۵۲۳

استخدام کارگر جهت رابیتس بندی ساختمان

  به یک نفر کارگر ساده یا نیمه ماهر جهت رابیتس بندی ساختمان در مشهد نیازمندیم. شماره تماس: ۰۹۱۵۹۱۴۸۵۲۳
استخدام کارگر جهت رابیتس بندی ساختمان

استخدام

فارسی سازی پوسته توسط: همیار وردپرس