آگهی استخدامی کارگر در سیر 2016-04-02

استخدام کارگر ساده در قنادی دلی سیر
  به کارگر ساده جهت کار در قنادی دلی سیر واقع در تهران نیازمندیم. تلفن : ۴۴۰۲۲۴۱۲

استخدام کارگر ساده در قنادی دلی سیر

  به کارگر ساده جهت کار در قنادی دلی سیر واقع در تهران نیازمندیم. تلفن : ۴۴۰۲۲۴۱۲
استخدام کارگر ساده در قنادی دلی سیر

استخدام

فارسی سازی پوسته توسط: همیار وردپرس