آگهی استخدامی کارگر در غذایی 2016-03-26

استخدام کارگر در فروشگاه مواد غذایی
  به یک کارگر ماهر جهت کار در فروشگاه مواد غذایی و بهداشتی در شیراز با سابقه کار و تضمین کافی به صورت تمام وقت نیازمندیم. شماره تماس:۰۹۱۷۱۱۸۰۷۵۴

استخدام کارگر در فروشگاه مواد غذایی

  به یک کارگر ماهر جهت کار در فروشگاه مواد غذایی و بهداشتی در شیراز با سابقه کار و تضمین کافی به صورت تمام وقت نیازمندیم. شماره تماس:۰۹۱۷۱۱۸۰۷۵۴
استخدام کارگر در فروشگاه مواد غذایی

استخدامی

فارسی سازی پوسته توسط: همیار وردپرس