آگهی استخدامی کارگر در فرنگی 2016-06-10

استخدام کارگر در گلخانه توت فرنگی
  به چند نفر کارگر خانم زیر ۳۰ سال مجرد جهت کار در گلخانه توت فرنگی واقع در زنجان نیازمندیم. مزایا : سرویس ایاب و ذهاب اعتبار آگهی تا تاریخ ۲۳ خرداد ۹۵ می باشد شماره تماس: ۰۹۳۰۰۳۷۵۱۰۳

استخدام کارگر در گلخانه توت فرنگی

  به چند نفر کارگر خانم زیر ۳۰ سال مجرد جهت کار در گلخانه توت فرنگی واقع در زنجان نیازمندیم. مزایا : سرویس ایاب و ذهاب اعتبار آگهی تا تاریخ ۲۳ خرداد ۹۵ می باشد شماره تماس: ۰۹۳۰۰۳۷۵۱۰۳
استخدام کارگر در گلخانه توت فرنگی

استخدام

فارسی سازی پوسته توسط: همیار وردپرس