آگهی استخدامی کارگر سلفون تهران 2016-05-12

استخدام کارگر ماهر سلفون کش در تهران
  به کارگر ماهر سلفون کش با بیمه و حقوق مکفی در تهران نیازمندیم . تماس:۷۷۶۰۷۸۶۹

استخدام کارگر ماهر سلفون کش در تهران

  به کارگر ماهر سلفون کش با بیمه و حقوق مکفی در تهران نیازمندیم . تماس:۷۷۶۰۷۸۶۹
استخدام کارگر ماهر سلفون کش در تهران

استخدام جدید

فارسی سازی پوسته توسط: همیار وردپرس