آگهی استخدامی کارگر و سکوریت 2016-04-06

استخدام کارگر ماهر و نصاب شیشه سکوریت
  به کارگر ماهر و نصاب شیشه سکوریت در تهران نیازمندیم. تلفن : ۲۲۷۱۷۴۵۶ / ۰۹۱۲۱۷۱۳۰۳۷

استخدام کارگر ماهر و نصاب شیشه سکوریت

  به کارگر ماهر و نصاب شیشه سکوریت در تهران نیازمندیم. تلفن : ۲۲۷۱۷۴۵۶ / ۰۹۱۲۱۷۱۳۰۳۷
استخدام کارگر ماهر و نصاب شیشه سکوریت

استخدام

فارسی سازی پوسته توسط: همیار وردپرس