آگهی استخدامی کارگر کابینت تبریز 2016-05-31

استخدام کارگر کابینت ساز در تبریز
  به یک نفر کارگر آقا حدوده ۲۵ ساله در زمینه مرتبط با کار کابینت جهت کار در تبریز نیازمندیم. مزایا: حقوق مطابق با قانون کار + بیمه آدرس: تبریز – مرزداران شماره تماس: ۳۶۳۷۰۵۳۲ ساعت تماس : ۱۰ الی ۱۵

استخدام کارگر کابینت ساز در تبریز

  به یک نفر کارگر آقا حدوده ۲۵ ساله در زمینه مرتبط با کار کابینت جهت کار در تبریز نیازمندیم. مزایا: حقوق مطابق با قانون کار + بیمه آدرس: تبریز – مرزداران شماره تماس: ۳۶۳۷۰۵۳۲ ساعت تماس : ۱۰ الی ۱۵
استخدام کارگر کابینت ساز در تبریز

استخدام جدید

فارسی سازی پوسته توسط: همیار وردپرس