آگهی استخدامی کارگر کارخانه مصرف 2016-05-20

استخدام کارگر جهت کارخانه دستکش یکبار مصرف
  کارخانه دستکش یکبار مصرف در تهران به تعدادی کارگر ساده آقا با جای خواب و غذا نیازمند است تماس :۶۶۱۵۱۲۵۶

استخدام کارگر جهت کارخانه دستکش یکبار مصرف

  کارخانه دستکش یکبار مصرف در تهران به تعدادی کارگر ساده آقا با جای خواب و غذا نیازمند است تماس :۶۶۱۵۱۲۵۶
استخدام کارگر جهت کارخانه دستکش یکبار مصرف

فارسی سازی پوسته توسط: همیار وردپرس