آگهی استخدامی کارگر | ۹۵ 2016-05-18

استخدام کارگر ماهر | پنجشنبه ۳۰ اردیبهشت ۹۵
آگهی استخدام کارگر ماهر در  تهران کارگر ماهر و نیمه ماهر با , کنترات کار جهت زیر کار در , رنگ کاری چوب وMDf (چهاردانگه) ۰۹۱۲۳۳۵۵۷۰۹ _______________Www.IranEstekhdam.Ir_______________ به تعدادی کارگر ماهر , جهت کارتن سازی , نیازمندیم شهرک صنعتی۴دانگه ۵۵۲۵۲۵۰۴ _______________Www.IranEstekhdam.Ir_______________ کارگر فنی ماشین ساز , نیازمندیم , ۶۵۶۱۲۶۸۱ _______________Www.IranEstekhdam.Ir_______________ تعدادی استادکار , رویه کوب […]

استخدام کارگر ماهر | پنجشنبه ۳۰ اردیبهشت ۹۵

آگهی استخدام کارگر ماهر در  تهران کارگر ماهر و نیمه ماهر با , کنترات کار جهت زیر کار در , رنگ کاری چوب وMDf (چهاردانگه) ۰۹۱۲۳۳۵۵۷۰۹ _______________Www.IranEstekhdam.Ir_______________ به تعدادی کارگر ماهر , جهت کارتن سازی , نیازمندیم شهرک صنعتی۴دانگه ۵۵۲۵۲۵۰۴ _______________Www.IranEstekhdam.Ir_______________ کارگر فنی ماشین ساز , نیازمندیم , ۶۵۶۱۲۶۸۱ _______________Www.IranEstekhdam.Ir_______________ تعدادی استادکار , رویه کوب […]
استخدام کارگر ماهر | پنجشنبه ۳۰ اردیبهشت ۹۵

استخدام جدید

فارسی سازی پوسته توسط: همیار وردپرس