آگهی استخدامی کافی حرفه تهران 2016-06-26

استخدام کافی من حرفه ای در تهران
  به کافی من حرفه ای خانم و آقا بصورت نیمه وقت و تمام وقت در تهران نیازمندیم. فقط ساکن تهران ساعت کار ۱۰ الی ۱۸ تلفن: ۰۹۱۹۵۳۵۹۴۱۵

استخدام کافی من حرفه ای در تهران

  به کافی من حرفه ای خانم و آقا بصورت نیمه وقت و تمام وقت در تهران نیازمندیم. فقط ساکن تهران ساعت کار ۱۰ الی ۱۸ تلفن: ۰۹۱۹۵۳۵۹۴۱۵
استخدام کافی من حرفه ای در تهران

فارسی سازی پوسته توسط: همیار وردپرس